Bony prezentowe darmowa infolinia: +420 800 12 00 12 Recenzje gości sklar@orea.cz

Informacja dla konsumentów

W przypadku, że między firmą OREA HOTELS s.r.o. i konsumentem powstanie spór konsumencki w związku z ofertą, sprzedażą, świadczeniem usług lub pośredniczeniem w odniesieniu do usług i/lub towaru ze strony firmy OREA HOTELS s.r.o., którego nie uda się rozwiązać wzajemnym porozumieniem, konsument może zwrócić się o zastosowanie metody rozstrzygnięcia sporu bez udziału sądu (ADR) do odpowiedniego podmiotu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, a to do:

Czeska Inspekcja Handlowa (Česká obchodní inspekce)
Ústřední inspektorát - oddělení ADR (Inspektorat Główny – dział ADR)
Štěpánská 15
120 00 Praga 2

E-mail: adr,coi,cz
Web: https://adr.coi.cz

Czeska Inspekcja Handlowa to organ nadzorczy, który sprawuje nadzór nad ochroną konsumenta i działa zgodnie z ustawą nr 64/1986 Dz. U., o Czeskiej Inspekcji Handlowej, z późniejszymi zmianami i innych przepisów prawa. Strona internetowa Czeskiej Inspekcji Handlowej to www.coi.cz.